Vasile Conta nr. 16
Sector 2, Bucureşti
Luni – Vineri : 08:00 – 16:00
office@federatiadeciclism.ro
+40 31 333 3650
Suna-ne!

Reguli impuse de autorități pe perioada stării de alertă pentru desfășurarea competițiilor cicliste

Reguli impuse de autorități pe perioada stării de alertă

pentru desfășurarea competițiilor cicliste

Articol actualizat la data de 4 august 2020

Pentru a veni în sprijinul organizatorilor de competiții cicliste cu privire la condițiile legale în care acestea pot fi organizate și la măsurile pe care trebuie să le aibă în vedere, în ceea ce privește securitatea sanitară a participanților, am sintetizat în cele ce urmează prevederile actelor normative în vigoare aplicabile în aceste situații.

Astfel, conform art. 1, punctele 3, respectiv 4, din Anexa nr. 3 a Hotărârii nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

 • Competițiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare (a se vedea mai jos condițiile prevăzute de ordin);
 • În condițiile pct. 2, se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană.

În conformitate cu punctul 9 al art. 1 – Anexa 3 a Hotărârii nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

 • Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

Aceste din urmă prevederi nu sunt aplicabile cu privire la competițiile sportive, pentru care se vor avea în vedere prevederile de mai jos.

În conformitate cu Ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății (nr. 667 / 07.07.2020, respectiv nr. 1236 / 07.07.2020) pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, a practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber în România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați, a activităților de pregătire fizică organizare în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, în vigoare de la data de 15 iunie 2020,

REGULILE PENTRU DESFĂȘURAREA COMPETIȚIILOR ÎN CAZUL SPORTURILOR INDIVIDUALE ÎN AER LIBER (vezi punctul C. al Anexei nr. 2) sunt următoarele:

 1. Măsuri cu caracter general
 • Reluarea competiției în cazul sporturilor individuale practicate în aer liber nu se poate face înainte ca sportivii să treacă prin perioada de antrenament necesară pentru acomodarea lor la regimul de efort și pentru prevenirea accidentărilor grave în timpul competiției;
 • Fiecare structură sportivă implicată în organizarea sau desfășurarea unei competiții sportive asigură o persoană de contact responsabilă cu organizarea și coordonarea aplicării protocoalelor stabilite;
 • Trebuie să participe la organizarea și desfășurarea competițiilor doar persoanele a căror prezență este absolut necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuși unui potential risc de infectare;
 • Medicul structurii sportive organizatoare va fi implicat în asigurarea sănătății și securității în muncă pe parcursul întregii competiții sportive.

2. Măsuri pentru organizatorii evenimentului sportiv

a. În pregătirea evenimentului:

 • Asigurarea echipamentului de protecție (mască, mănuși) pentru întreg personalul implicat în organizarea competiției;
 • Asigurarea măsurilor de igienizare a mâinilor cu produse biocide avizate / autorizate la intrarea în spațiul destinat evenimentului pentru toți participanții;
 • Atenționarea în toate spațiile folosite de competitori prin anunțuri scrise/postere informative plasate la loc vizibil privind regulile de igienă a mâinilor și igiena respiratorie, practicarea responsabilității sociale prin distanțarea socială și monitorizarea propriei stări de sănătate;
 • La locul organizării evenimentului sportiv, personalul medical efectuează termometrizarea digital a persoanelor implicate în desfășurarea competiției (sportivi, arbitri, antrenori, voluntari etc). În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C, aceasta se raportează către medicul coordonator al competiției respective în vederea izolării cazului suspect, cu anunțarea imediată a Direcției de Sănătate Publică și a celorlalte autorități competente;
 • Dotarea cu echipament de protecție (mănuși, halate, măști) a personalului medical angajat, a personalului de curățenie, a personalului care manipulează articole sportive, prosoape etc. (în cazul în care nu se pot folosi articole de unică folosință), a personalului de securitate și pază etc.;
 • Asigurarea dezinfecției periodice a elementelor folosite de mai multe persoane (de ex. mânerele ușilor, balustradele, recepția, podelele etc.) cu substanțe biocide avizate / autorizate în acest scop;
 • Amplasarea în grupul sanitar a dispenserelor cu săpun, a dispenserelor cu soluții dezinfectante, precum și a prosoapelor igienice de unică folosință (din hârtie);
 • Pentru uscarea mâinilor, se vor folosi șervețele de hârtie;
 • Dezinfecția periodică a grupurilor sanitare cu produse biocide avizate / autorizate.

b. În timpul evenimentului:

 • Interzicerea accesului spectatorilor la competiții pe perioada epidemiei de COVID-19;
 • Toți participanții (sportivi, antrenori, arbitri, organizatori, voluntari, reprezentanți ai presei etc.) trebuie să fie supuși unui triaj epidemiologic și trecuți pe o listă nominală, pentru a facilita o eventuală anchetă epidemiologică;
 • Serviciul de prim ajutor și alte servicii medicale, inclusiv triajul epidemiologic al competitorilor, trebuie să fie efectuat de către personal calificat;
 • Asigurarea a câte unei sticle cu apă potabilă precum și a unui set individual de protecție pentru fiecare sportiv în parte, care să cuprindă măști medicale, batiste de unică folosință, șervețele pentru igiena mâinilor, gel dezinfectant, pahar de unică folosință etc.;
 • Asigurarea îndepărtării hainelor purtate de către participanți prin depozitarea lor în saci biodegradabili amplasați în coșuri marcate vizibil cu inscripția „obiecte pentru dezinfecție”;
 • Organizatorii trebuie să se asigure că pentru toți participanții sunt create condițiile pentru a putea respecta distanța socială de 2 metri dacă nu sunt folosite echipamente de protecție care limitează posibilitatea răspândirii Sars-COV-2.

3. Măsuri pentru participanții la eveniment

a. Înainte de eveniment

 • Toți participanții (sportivi, voluntari, oficiali, etc) trebuie să-și monitorizeze starea de sănătate și să respecte cu strictețe măsurile de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi igiena mâinilor, distanțarea socială, evitarea atingerii ochilor, nasului și a gurii, respectarea igienei respiratorii și respectarea recomandărilor de a rămâne acasă și de a solicita asistență medicală, dacă există simptome specifice bolii.
 • Sosirea participanților în locația unde va avea loc competiția sportivă trebuie să se facă astfel:
 • Transportul interurban către locația unde va avea loc competiția sportivă se va face cu autobuze/microbuze proprii sau rezervate în acest scop și folosite exclusiv pentru participanți, sau cu mașina individuală. Se vor respecta reglementările Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor și al ministrului sănătății nr. 984/829/2020 (abrogat succesiv prin Ordinele 988 și 1082/2020) privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă (Anexa 2, MĂSURI ȘI REGULI care se impun a fi implementate în domeniul transportului rutier de persoane, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19);
 • Pentru transportul intraurban, este recomandată sosirea individuală a participanților cu mașina personală sau cu autocarul/microbuzul închiriat în regim de uz exclusiv;
 • Este recomandat ca participanții să ajungă la momente diferite la locul de desfășurare a competiției, pentru a evita aglomerarea de persoane în anumite puncte. În funcție de infrastructura locației, este recomandat să fie folosite căi diferite către punctul de desfășurare a competiției;
 • În cazul în care participanții la competiție sunt obligați să călătorească în afara localității unde locuiesc, cazarea lor se va face respectând Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății nr. 1731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă (Anexa nr. 3, RECOMANDĂRI privind funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare).

b. În timpul derulării și după derularea evenimentului

 • Participanții trebuie să păstreze distanța socială de minim 2 m între persoane sau cel puțin 7 mp pentru o persoană de fiecare dată când nu sunt folosite echipamente de protecție care limitează posibilitatea răspândirii Sars-COV-2;
 • Participanții trebuie să respecte regulile de igienă (ex. folosirea unei batiste de unică folosință, în caz de tuse sau strănut, evitarea schimbului de echipament sportiv, săpun, sticle cu apă și alte articole personale între competitori, interzicerea folosirii dușului sau a saunei, evitarea contactului fizic – strângeri de mână, îmbrățișări la sfârșitul evenimentului).

c. Măsuri care trebuie respectate de reprezentanții presei

 • Toți reprezentanții presei care asistă la competiție trebuie să declare că sunt de acord să respecte normele de igienă, să se supună examenelor medicale și să respecte distanța socială de cel puțin 2 metri.
 • Conferințele de presă se pot organiza exclusiv on-line. Declarațiile de presă vor fi oferite reporterilor doar individual, păstrând distanța de siguranță.
 • Acolo unde nu este posibilă reducerea aglomerării camerelor de luat vederi în alt fel, organizatorul competiției va instala pereți despărțitori din plexiglas.

4. Proceduri în eventualitatea depistării unui caz suspect de COVID-19

 • Se va amenaja in toate locațiile unde se desfășoară competiții sportive un spațiu de izolare pentru cel puțin o persoană cu simptomatologie COVID-19, care să fie bine ventilată, să nu comunice cu alte incinte sau spații definite; utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente la competiție, orice persoană care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare. Se anunță imediat eventualul caz suspect către personalul medical aflat la locul competiției și se informează obligatoriu Direcția de Sănătate Publică locală si serviciul de urgențe 112. Această încăpere este folosită doar pentru o astfel de situație.

5. Proceduri în eventualitatea apariției unui focar de infecție pe perioada competiției

 • Organizatorii competiției vor întrerupe competiția în cazul în care se descoperă cel puțin un caz de infecție, până la finalizarea anchetei epidemiologice.

În conformitate cu art. 8. din Ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății (nr. 667 / 07/07.2020, respectiv nr. 1236 / 07.07.2020):

 • În cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de pregătire sportivă sau la competiții se face în baza acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal.   

În cazul competițiilor internaționale, se va notifica Ministerului Tineretului și Sportului cu privire la desfășurarea acestora și este recomandat de către autoritățile române ca participanții străini să aibă asupra lor rezultatul unui test COVID-19 (negativ) efectuat înainte de venirea în România.

Written by: FRC

Leave a Reply