Vasile Conta nr. 16
Sector 2, Bucureşti
Luni – Vineri : 08:00 – 16:00
office@federatiadeciclism.ro
+40 31 333 3650
Suna-ne!

ORGANIZARE CURS PENTRU SPECIALIZAREA DE INSTRUCTOR SPORTIV

instructor de ciclism

În atenția persoanelor interesate postăm următorul anunț transmis în atenția noastră de Ministerul Tineretului și Sportului – CENTRUL NAȚIONAL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE A ANTRENORILOR.

ORGANIZARE CURS PENTRU SPECIALIZAREA DE INSTRUCTOR SPORTIV

Informatii generale:

Programul de formare profesionala pentru INSTRUCTOR SPORTIV este un curs de specializare care se adreseaza persoanelor care practica sau au practicat un sport de performanta, avand ca finalitate dobandirea unor competente si abilitati specifice precum: comunicare eficientă, capacitatea de a răspunde în mod adecvat unor cereri, experiență în domeniul practicării sportului de performanță/masă, precum si a unor competente profesionale cum ar fi: menţinerea igienei personale şi a formei fizice generale, aplicarea NSSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă, organizarea activităţii proprii, gestionarea informaţiilor, pregătirea activităţii de instruire, instruirea sportivilor, evaluarea nivelului de performanţă a sportivilor participanţi la procesul de instruire, pregatirea specifică ramurii de sport.
Cursul este organizat de Centrul Român de Studii Sportiv-Educaționale în colaborare cu Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor.

Detalii legate de curs:
Cursul se va desfasura la Bucuresti, in perioada 24.03 – 01.04.2014
Participantii vor avea la dispozitie o perioada de doua saptamani pentru realizarea proiectului final.
Examenul de absolvire va avea loc la data de 05.04.2014
Proiectul va fi predat in forma electronica si in forma fizica (printat si legat cf. Unui model prezentat in cadrul cursului) cu doua zile inainte de examenul final.
Cursurile vor cuprinde ore de teorie si aplicatii practice, intervalul orar de desfasurare este 09:00 – 13:00 (cursuri practice si redactare proiect de absolvire) si 13:30 – 17:30 (cursuri teoretice), pe durata a 9 zile consecutive.

Cursurile teoretice se vor desfasura la sala de cursuri a Centrului Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, Bdul. Basarabia Nr. 37-39, Sector 2, Bucuresti.
Cursurile practice se vor desfasura la baza sportiva din cadrul Complexului Sportiv Național “Lia Manoliu”.

Examenul final consta in:
Susţinerea unui test grilă (verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate) şi a unui proiect ce va fi predat atât în format electronic (CD sau DVD ) cât şi printat şi legat cu cel puţin două zile înainte de examenul final (03.04.2014).

Sistemul de apreciere
Notele se acordă de la 1 la 10.
Notele minime de promovare a probelor de examen sunt:
Pentru testul grilă nota de promovare este 5.
Pentru susţinerea proiectului nota de promovare este 7.
Media generală pentru absolvirea cursului de formare pentru ocupaţia de Instructor Sportiv rezultă din media aritmetică a notelor obţinute la testul grilă şi susţinerea proiectului.

Necesar la curs:
– echipament de lucru (aplicatiile practice se vor desfasura in echipament sportiv-incaltaminte de interior, saltea pentru lucru la sol, flexibili sau tenisi moi, precum si echipament specific ramurii de sport, etc.);
– stick de date,
– un buget legat de realizarea proiectului final – (pentru ca va exista si o forma scrisa a proiectului final).

Autorizatii si recunoastere:
Cursul este autorizat de Comisia Municipala din cadrul Agentiei de Prestatii Sociale-Autoritatea Nationala pentru Calificari – Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei, si respecta standardul ocupational in vigoare.
Se finalizeaza cu examen de absolvire, care duce la obtinerea unui certificat de competente recunoscut pe piata muncii din Romania si UE (detalii pe www.crsse.ro -formare profesionala-cursuri cu certificat!).
In acest sens va propun sa realizati un dosar de participare in care sa includeti si portofoliu.
Continutul dosarului participantului:
cererea de inscriere (completata de participantul – persoana fizica la curs si semnata-vezi attach!);
contractul participantului (se descarca de pe site-ul www.crsse.ro, conform optiunii dumneavoastra-persoana fizica sau persoana juridica-caz in care plateste cursul pentru persoana fizica care va participa la program);
copie CI si certificat de nastere, cf. cu originalul;
copie diploma de studii (minim bacalaureat);
dovada practicării unui sport de performanţă – legitimaţie de sportiv, categorie de clasificare sportivă conform regulamentelor disciplinelor sportive din România, sau adeverinta de la un club sportiv/asociatie sportiva care sa faca dovada practicarii sportului respectiv;
portofoliu (curriculum vitae – aveti in attach modelul, referinte de la diversi colaboratori sau angajatori, etc.).
adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru efort fizic”;
Ordinul de plată cu achitarea taxei de curs = 1000 lei, în contul bancar: IBAN RO19 RZBR 0000 0600 1428 3592, deschis la RAIFFEISEN BANK, sucursala Moșilor, pe numele Centrului Român de Studii Sportiv-Educaționale.
Nota!
Locurile in grupa sunt limitate!
Dosarele se depun în perioada 24.02 – 21.03.2014 la sediul Centrului Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, Bdul. Basarabia nr. 37-39, Sector 2 , București, dupa achitarea taxei de 200 de lei la casieria Centrului Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor.
Persoana de contact: Popescu Razvan, Nr tel: 0744 847 088; 0722 833 542.

Written by: FRC