Vasile Conta nr. 16
Sector 2, Bucureşti
Luni – Vineri : 08:00 – 16:00
office@federatiadeciclism.ro
+40 31 333 3650
Suna-ne!

Informare privind finanțarea FRC de către Ministerul Tineretului și Sportului în 2017

În urma publicării bugetelor repartizare federațiilor sportive naționale în 2017 de către Ministerul Tineretului și Sportului și a faptului că Federația Română de Ciclism nu figurează pe respectiva listă, în spiritul transparenței și a bunei informări a opiniei publice și a membrilor FRC, detaliem situația în cele de mai jos.

fin

Faptul că Federația Română de Ciclism nu se află pe respectiva listă la acest moment, nu înseamnă că va rata finanțarea Ministerului în 2017. Iată ce este important de știut:

  1. În Raportul de Finanțare și Eligibilitate al MTS, FR Ciclism se numără printre cele 60 de federații sportive naționale eligibile a fi finanțate din fonduri publice, îndeplinind condițiile de la capitolul III al Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului privind metodologia de finanțare (să fie structuri sportive recunoscute în condiţiile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, posesoare ale Certificatului de identitate sportivă; să nu facă obiectul unei proceduri de insolvenţă, lichidare sau să nu se afle în stare de insolvenţă, conform prevederilor legale în vigoare; să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutului, actului constitutiv, a regulamentelor proprii sau a reglementărilor legale în vigoare, etc.)

 

  1. FR Ciclism nu a semnat la această dată contractul pentru finanțare, pentru că are dosarul de finanțare incomplet. Acest lucru înseamnă că va semna contractul de finanțare cu Ministerul Tineretului și Sportului atunci când dosarul va fi complet cu documentul enunțat la punctul 3. Există fonduri publice repartizate federațiilor sportive naționale care nu au dosarul complet și acestea se vor aloca după depunerea documentației complete de către fiecare federație în cauză.

 

  1. Singurul document lipsă din dosarul de finanțare este certificatul de atestare fiscală. Acesta indică existența și, după caz, nivelul datoriei unei persoane juridice față de bugetul de stat. Pentru a primi finanțare din partea Ministerului Tineretului și Sportului, o federație sportivă națională trebuie să nu înregistreze datorii către bugetul de stat.

În momentul de față, FR Ciclism înregistrează o obligație de plată neachitată de 168.725 lei, penalități de 79 de lei și dobânzi de 188 de lei. În conformitate cu programul prezentat la Adunarea Generală de Alegeri din data de 10 februarie 2017, președintele FRC, Eduard Carol Novak, împreună cu domnii Simen Ovidiu, Enciu Horia și Karoly Novak au achitat din fonduri proprii suma de 190.000 lei ceea ce a redus obligația de plată la nivelul actual, de la 341.894 de lei, cât era în 26 ianuarie 2017. Momentan FR Ciclism mai are de achitat suma de 168.992 de lei pentru a fi eligibilă de finanțare. În imaginile de mai jos se pot consulta fișele sintetice eliberate de Agenția Națională de Administrare Fiscală ale FR Ciclism care atestă reducerea obligației de plată.

Precizăm că actuala conducere se preocupă de strângerea sumei necesare acoperirii restului de plată către bugetul statului pentru ca FR Ciclism să primească suma repartizată de către Ministerul Tineretului și Sportului pentru anul 2017. Pentru orice alte informații le stăm la dispoziție membrilor FRC la adresa de mail office @ federatiadeciclism.ro.

fisa_sintetica_26_ian

 

fisa_sintetica_9_mar

Written by: FRC