Vasile Conta nr. 16
Sector 2, Bucureşti
Luni – Vineri : 08:00 – 16:00
office@federatiadeciclism.ro
+40 31 333 3650
Suna-ne!

În atenția structurilor sportive afiliate Federației Române de Ciclism

În temeiul  prevederilor  Legii  nr.  69/2000  a  Educației  Fizice  și  Sportului,  precum  și  a Regulamentului de Aplicare a Legii 69/2000.

Ținând cont de Art. 37, 38 și 43 din Statutul Federației Române de Ciclism.

Având în vedere hotărârea Consiliului de Administrație al Federației Române de Ciclism din data de 23 octombrie 2020 privind fixarea datei, locului și ordinei de zi pentru Adunarea Generală Ordinară.

Federația Română de Ciclism vă aduce la cunoștință că Adunarea Generală Ordinară se va desfășura în data de 27 noiembrie 2020, ora 09.00, la Hotel Piatra Mare, Strada Poiana lui Neagoe 10, Poiana Brașov, Mun. Brașov, jud. Brașov. În cazul în care nu se întrunește cvorumul statutar, ședința se reconvoacă pentru data de 28 noiembrie 2020, ora 09.00, în același loc.

În conformitate cu Art. 41 din Statutul Federaţiei Române de Ciclism, vă rugăm să transmiteţi la sediul federaţiei din Bucuresti, Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 sau prin e-mail la adresa office@federatiadeciclism.ro, cu minimum cinci zile înainte de data Adunării Generale, numele delegatului clubului dumneavoastră, abilitat cu drept de vot.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare va fi următoarea:

 1. Alocuţiunea Preşedintelui Federaţiei Române de Ciclism, referire la prezenta membrilor cu drept de vot, adoptarea ordinei de zi;
 2. Desemnarea a trei persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial;
 3. Desemnarea persoanelor pentru Comisia de validare;
 4. Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea în perioada parcursa de la ultima Adunare Generala;
 5. Prezentarea Bilantului contabil pe perioada precedenta si aprobarea, prin vot, a acestuia;
 6. Prezentarea si aprobarea raportului Cenzorului;
 7. Prezentarea si aprobarea planului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe perioada urmatoare.
 8. Discutarea afilierii membrilor care au aplicat pentru statutul de membru al FRC de la ultima Adunare Generală până în prezent.
 9. Stabilirea criteriilor care trebuie indeplinite de antrenorul federal al FRC (persoana sa fie independenta – sa nu fie angajat al vreunui membru FRC, să aibă certificat/diploma de antrenor national sau international de ciclism, să aibă experientă semnificativă ca antrenor federal/director tehnic in cadrul altor federatii sau echipe de ciclism national sau internationale, să fi obținut rezultate internationale – cel putin o clasare in primele 7 locuri la Jocurile Olimpice, să elaboreze si prezinte unui proiectul tehnic care sa cuprinda cel putin agenda următoarei Olimpiade etc).
 10. Stabilirea metodologiei/procedurii de acordare a comisioanelor celor care aduc sume de bani (atrase cu titlu de sponsorizari, donatii, aporturi in numerar/natura etc) ca aport la bugetul FRC si care se constituie in venituri proprii.
 11. Diverse

Eduard Novak

Presedinte

Federatia Română de Ciclism

Written by: FRC

Leave a Reply