Vasile Conta nr. 16
Sector 2, Bucureşti
Luni – Vineri : 08:00 – 16:00
office@federatiadeciclism.ro
+40 31 333 3650
Suna-ne!

Adunarea Generală Ordinară FR Ciclism 2020

În atenția structurilor sportive afiliate Federației Române de Ciclism

În temeiul prevederilor Legii nr. 69/2000 a Educației Fizice și Sportului, precum și a Regulamentului de Aplicare a Legii 69/2000.

Ținând cont de Art. 37, 38 și 43 din Statutul Federației Române de Ciclism.

Având în vedere hotărârea Consiliului de Administrație al Federației Române de Ciclism din data de 20 februarie 2020 privind fixarea datei, locului și ordinei de zi pentru Adunarea Generală Ordinară.

Federația Română de Ciclism vă aduce la cunoștință că Adunarea Generală Ordinară se va desfășura în data de 21 martie 2020, ora 09.00, la sala de conferințe de la Ana Hotels Sport, Strada Valea Dragă, Poiana Brașov, Jud. Brasov, 500001. În cazul în care nu se întrunește cvorumul statutar, ședința se reconvoacă pentru data de 22 martie 2020, ora 09.00, în același loc.

În conformitate cu Art. 41 din Statutul Federaţiei Române de Ciclism, vă rugăm să transmiteţi la sediul federaţiei din Bucuresti, Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 sau prin e-mail la adresa office@federatiadeciclism.ro, cu minimum cinci zile înainte de data Adunării Generale, numele delegatului clubului dumneavoastră, abilitat cu drept de vot.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare va fi următoarea:

  1. Alocuţiunea Preşedintelui Federaţiei Române de Ciclism, referire la prezenta membrilor cu drept de vot, adoptarea ordinei de zi;
  2. Desemnarea a trei persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial;
  3. Desemnarea persoanelor pentru Comisia de validare;
  4. Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea în perioada parcursa de la ultima Adunare Generala;
  5. Prezentarea Bilantului contabil pe perioada precedenta si aprobarea, prin vot, a acestuia;
  6. Prezentarea si aprobarea raportului Cenzorului;
  7. Prezentarea si aprobarea planului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe perioada urmatoare.
  8. Discutarea afilierii membrilor care au aplicat pentru statutul de membru al FRC de la ultima Adunare Generală până în prezent.
  9. Discutarea situatiei cluburilor suspendate si luarea deciziei de incetare a suspendarii/mentinerea suspendarii/excludere/dezafiliere etc.
  10. Diverse

Notă – prezenta convocare a fost expediată prin serviciul Poștei Române de trimitere scrisoare recomandată cu confirmare de primire în data de 20 februarie 2020.

Written by: FRC

Leave a Reply