Vasile Conta nr. 16
Sector 2, Bucureşti
Luni – Vineri : 08:00 – 16:00
office@federatiadeciclism.ro
+40 31 333 3650
Suna-ne!

Adunarea Generala Ordinara FR Ciclism 2019

În temeiul prevederilor Legii nr. 69/2000 a Educației Fizice și Sportului, precum și a Regulamentului de Aplicare a Legii 69/2000.

Ținând cont de Art. 37, 38 și 43 din Statutul Federației Române de Ciclism.

Având în vedere hotărârea Consiliului de Administrație al Federației Române de Ciclism din data de 18 februarie 2019 privind fixarea datei, locului și ordinei de zi pentru Adunarea Generală Ordinară de Alegeri.

Federația Română de Ciclism vă aduce la cunoștință că Adunarea Generală Ordinară se va desfășura în data de 22 martie 2019, ora 10.00, la sala de conferințe de la Hotel Cubix, Bulevardul Saturn, nr. 47, Brasov, jud. Brașov. În cazul în care nu se întrunește cvorumul statutar, ședința se reconvoacă pentru data de 23 martie 2019, ora 10.00, în același loc.

În virtutea Art. 54 și 55 din Statutul Federației Române de Ciclism, vă rugăm să transmiteți la sediul Federației, până în data de 7 martie 2019, ora 16.00, propunerile dumneavoastră pentru funcția de membru simplu al Consiliului de Administrație, în urma vacantării acestui loc de către Marian Frunzeanu. Propunerile vor fi însoțite de Curriculum Vitae, scrisoare de intenție și copie după cartea de identitate.

În conformitate cu Art. 41 din Statutul Federaţiei Române de Ciclism, vă rugăm să transmiteţi la sediul federaţiei, prin e-mail la adresa office@federatiadeciclism.ro, cu minimum cinci zile înainte de data Adunării Generale, numele delegatului clubului dumneavoastră, abilitat cu drept de vot.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare va fi următoarea:

 1. Alocuţiunea Preşedintelui Federaţiei Române de Ciclism, referire la prezenta membrilor cu drept de vot, adoptarea ordinei de zi;
 2. Desemnarea a trei persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial;
 3. Desemnarea a trei persoane care vor întocmi procesul verbal oficial și desemnarea a trei persoane care vor alcătui Comisia de Validare pentru alegere
 4. Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea în perioada parcursa de la ultima Adunare Generala;
 5. Prezentarea Bilantului contabil pe perioada precedenta si aprobarea, prin vot, a acestuia;
 6. Prezentarea si aprobarea raportului Cenzorului
 7. Prezentarea si aprobarea planului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe perioada urmatoare
 8. Alegerea membrului simplu din Consiliul de Administrație al Federației Române de Ciclism
 9. Validarea rezultatelor de către Comisia de Validare
 10. Afiliere membrii care au aplicat pentru statutul de membru al FRC de la ultima Adunare Generală până în prezent
 11. Diverse

 

Tabel cu candidatii pentru locul de membru simplu in Consiliul de Administratie FRC.

Written by: FRC

Leave a Reply