Vasile Conta nr. 16
Sector 2, Bucureşti
Luni – Vineri : 08:00 – 16:00
office@federatiadeciclism.ro
+40 31 333 3650
Suna-ne!

Adunarea Generală Ordinară a Federației Române de Ciclism (iulie 2020)

CONVOCARE

În atenția structurilor sportive afiliate Federației Române de Ciclism

În temeiul prevederilor Legii nr. 69/2000 a Educației Fizice și Sportului, precum și a Regulamentului de Aplicare a Legii 69/2000,

Ținând cont de Art. 37, 38 și 43 din Statutul Federației Române de Ciclism,

Având în vedere hotărârea Consiliului de Administrație al Federației Române de Ciclism din data de 29 iunie 2020 privind fixarea datei, locului și ordinei de zi pentru Adunarea Generală Ordinară,

            Federația Română de Ciclism vă aduce la cunoștință că Adunarea Generală Ordinară se va desfășura în data de 31 iulie 2020, ora 10.00, la sediul Ministerului Tineretului și Sportului, Sala Nadia Comăneci, Strada Vasile Conta, nr. 16, Sector 2. În cazul în care nu se întrunește cvorumul statutar, ședința se reconvoacă pentru data de 01 august 2020, ora 10.00, în același loc.

            În conformitate cu Art. 41 din Statutul Federaţiei Române de Ciclism, vă rugăm să transmiteţi la sediul federaţiei din Bucuresti, Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 sau prin e-mail la adresa office@federatiadeciclism.ro, cu minimum cinci zile înainte de data Adunării Generale, numele delegatului clubului dumneavoastră, abilitat cu drept de vot.

            Menționăm că în cazul în care vor fi impuse restricții care afectează desfășurarea Adunării Generale, vă vom informa cu privire la acest aspect.

            Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare va fi următoarea:

  1. Alocuţiunea Preşedintelui Federaţiei Române de Ciclism, referire la prezența membrilor cu drept de vot, adoptarea ordinei de zi;
  2. Desemnarea a trei persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial;
  3. Desemnarea persoanelor pentru Comisia de validare;
  4. Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea în perioada parcursă de la ultima Adunare Generală;
  5. Prezentarea Bilanțului contabil pe perioada precedentă și aprobarea, prin vot, a acestuia;
  6. Prezentarea și aprobarea raportului Cenzorului;
  7. Prezentarea și aprobarea planului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe perioada urmatoare.
  8. Discutarea afilierii membrilor care au aplicat pentru statutul de membru al FRC de la ultima Adunare Generală până în prezent.
  9. Discutarea situației cluburilor suspendate și luarea deciziei de încetare a suspendării/menținerea suspendării/excludere/dezafiliere etc.
  10. Diverse.

Eduard Novak

Președinte

Federatia Română de Ciclism

Written by: FRC

Leave a Reply