Vasile Conta nr. 16
Sector 2, Bucureşti
Luni – Vineri : 08:00 – 16:00
office@federatiadeciclism.ro
+40 31 333 3650
Suna-ne!

Adunare Generala Ordinara 10 noiembrie 2017

fin

În temeiul prevederilor Legii nr. 69/2000 a Educaţiei Fizice şi a Sportului, precum şi a Regulamentului de Aplicarea a legii nr. 69/2000;

Ţinând cont de Art. 37, 38 şi 43 din Statutul Federaţiei Române de Ciclism;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Federaţiei Române de Ciclism din 14 septembrie 2017 privind fixarea datei şi a locaţiei Adunării Generale;

Federaţia Română de Ciclism are onoarea să va aducă la cunoştinţă că Adunarea Generală Ordinară se va desfăşura în data de 10 noiembrie 2017, ora 09.00, în municipiul București, Strada Vasile Conta, nr. 16, Sala Nadia Comăneci. Dacă nu va fi intrunit cvorumul legal pentru aceasta sedinta, Adunarea Generala este reconvocata pentru data de 11 noiembrie 2017, la același loc și la aceeași oră.

În conformitate cu Art. 41 din Statutul Federaţiei Române de Ciclism, vă rugăm să transmiteţi la sediul federaţiei, prin e-mail la adresa office@federatiadeciclism.ro, cu minimum cinci zile înainte de data Adunării Generale, numele delegatului clubului dumneavoastră, abilitat cu drept de vot.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Federaţiei Române de Ciclism va fi următoarea:

 

  1. Alocuţiunea Preşedintelui Federaţiei Române de Ciclism, referire la prezenta membrilor cu drept de vot, adoptarea ordinei de zi;
  2. Desemnarea a trei persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial;
  3. Desemnarea persoanelor pentru Comisia de validare;
  4. Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea în perioada parcursa de la ultima Adunare Generala;
  5. Prezentarea raportului cenzorului și al auditorului extern, conform hotărârii Adunării Generale de Alegeri din data de 10 februarie 2017 și descărcarea de gestiune;
  6. Afiliere membrii care au aplicat pentru statutul de membru al FRC de la ultima Adunare Generală până în prezent
  7. Diverse

 

Cu stimă,

Eduard Novak,
Președinte
Federația Română de Ciclism

Written by: FRC