În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Turismului aduce la cunoștința publicului textul proiectului de act normativ privind aprobarea normelor metodologice privind crearea, amenajarea  şi omologarea traseelor de cicloturism. Detalii puteți citi la această adresă.

cicloturism